Program konference pracovníků nelékařských povolání ve zdravotnictví v rámci celoživotního vzdělávání

24. ledna 2018

 

Místo konání: Kulturní sál - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322

Téma konference:  Kde se stala chyba

Organizuje: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, Mgr. Krovová Blanka

 

8.00 – 8.30     Registrace účastníků, zahájení konference a seznámení účastníků konference s programem

8.30 – 9.30     Mgr. Karel Opravil, speciální pedagog, lektor a poradce v oblasti komunikace, chování a

                       mezilidských vztahů. Dětství a dospívání – nástrahy z výchovy v rodině.

9.30 – 10.30   MUDr. Areta Elischer, Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci,

Národní ústav duševního zdraví Praha. Alzheimerova nemoc – novinky v diagnostice, prevenci a možnostech léčby.

10.30 – 11.30  Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílý kruh bezpečí Jihlava. Domácí násilí.

11.30 – 12.00  Diskuze a závěr konference

Na stránkách školy www. zdravskolhb.cz naleznete na domovské stránce odkaz na podrobné informace o konferenci a elektronickou přihlášku. Po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude provedena Vaše registrace. Následně je možné si úspěšnost Vaší registrace zkontrolovat – pod elektronickou přihláškou je odkaz na seznam účastníků konference. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity sálu, poté bude i před uvedenou dobou ukončeno. Pro velké organizace je možná platba fakturou (PN Havlíčkův Brod, Sociální služby HB, aj.) Nezasílejte peníze bez předchozího přihlášení – platby pak není možné identifikovat.

Po přihlášení zašlete poplatek 350 Kč na účet KB 14 43 85 21/ 0100, variabilní symbol je Vaše datum narození (např. 220575 – den, měsíc, rok poslední dvojčíslí) – tento údaj je nezbytný pro identifikaci Vaší platby. Platbu prosím proveďte do 30. listopadu 2017. Při prezenci bude vyžadován doklad o platbě. Poplatek je nevratný. 

U přihlašovacího formuláře došlo vlivem změn na Google k přerušení formuláře s databází. Prosíme proto již přihlášené účastníky konference, aby si překontrolovali svoji přihlášku v tabulce pod programem konference a pokud se tam nenajdou, znovu se přihlásili.

Děkujeme.

Přihlašování na konferenci je ukončeno. Dodatečně je možné se ještě přihlásit na telefonu 569 421 656.

Přidáno 18. 10. 2017

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství