Ubytování, stravování a umístění

 

PŘIHLÁŠKA DO DOMOVA MLÁDEŽE A TERMÍN ZASLÁNÍ


Předpoklad k přijetí do DM je podání přihlášky. Její tiskopis najdete na stránkách školy v části - Domov mládeže a jídelna. Tiskopis přihlášky si lze vyzvednout i osobně ve vychovatelně v DM. Přihlášku je potřeba poslat na adresu školy, která je uvedena na internetových stránkách v části - Úřední deska.

Přihlášku do DM můžete zaslat i na e-mailovou adresu: ojezkova@zdravskolhb.cz, která bude řádně vyplněná, podepsaná, oskenovaná a odeslaná v souboru ve formátu PDF.


Přihlášku na školní rok 2024/2025 je nutné podat co nejdříve, nejpozději však do 10. 6. 2024. Sdělení o přijetí a veškeré informace k podmínkám a nástupu k ubytování obdrží přihlášený do 28. 6. 2024. Informace o přijetí 1. ročníků budou předány na rodičovské schůzce dne 4. 6. 2024 nebo na e-mail zákonného zástupce.

Přihláška na domov mládeže ke stažení zde


INFORMACE PRO UBYTOVANÉ


Rodiče a žáci se musí seznámit s vnitřním řádem DM a jeho přílohami. Přílohy vytisknete, vyplníte a předáte je v den nástupu vychovatelce.


TERMÍN NÁSTUPU K UBYTOVÁNÍ


Termín nástupu k ubytování pro školní rok 2024/2025 je v neděli 1. 9. 2024. Žáci 1. ročníků se budou ubytovávat od 16. 00 hod. do 19. 00 hod. Ostatní žáci se ubytují od 19. 00 do 21. 30 hod.

Pro všechny ubytované budou možné příjezdy do DM v následujících týdnech od 8. 9. 2024 vždy v neděli od 17. 30 hod. do 22. 00 hod., v pondělí od 5. 00 hod. do 8. 00 hod.

V den nástupu žáci předají vychovatelce:
        -     Souhlasné prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka či studenta.
              Tímto prohlášením dokládají zákonní zástupci nebo zletilí žáci či studenti, že jsou si
              vědomi všech podmínek ubytování v DM, včetně dalších důležitých informací.
        -     Seznámení s vnitřním řádem DM
        -      Dokladovou fotografii odpovídající aktuální podobě o velikosti 3,5 x 4,5 cm na osobní
               spis žáka (týká se jen nových žáků k ubytování)

Další informace

Pokud student/studentka do DM nenastoupí, je nutné tuto informaci sdělit vedení DM na Tel.: 721 522 595
 

CO S SEBOU NA DOMOV MLÁDEŽE


        -     domácí obuv
        -     oblečení pro volný čas
        -     pyžamo, župan
        -     hygienické potřeby
        -     ručník, osuška,
        -     talíř, příbor
        -     pravidelné i běžné léky (rodič seznámí dítě s užíváním běžných léků, DM je nemůže                      poskytovat)

 

 

Přidáno 1. 9. 2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.