Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Název

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod

alternativní název:
SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Důvod a způsob založení

Hlavním účelem zřízení organizace je zabezpečení potřeb, zejména výchovy a vzdělávání občanů kraje v souladu s platnými předpisy. Předmětem činnosti je dále zajištění navazujícího sociálního zázemí včetně poskytování stravování, ubytovacích služeb, pořádání vzdělávacích akcí a provozování sportovišť a sportovních zařízení, provoz zařízení sloužících praktické výuce a realizace produktů praktické výuky. Veškeré tyto činnosti je organizace oprávněna provádět s využitím zřizovatelem svěřeného majetku. Zřizovací listina organizace byla schválena usnesením Zastupitelstva Kraje Vysočina č. 045/05/01/ZK dne 18.9.2001.

Organizační struktura

Organizační struktura školy

 

Kontaktní spojení

Kontaktní poštovní adresa:

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Masarykova 2033
580 02 Havlíčkův Brod

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod
Masarykova 2033
580 02 Havlíčkův Brod

 

Úřední hodiny:

Pondělí 8:00 - 14:30
Úterý 8:00 - 14:30
Středa 8:00 - 14:30
Čtvrtek 8:00 - 14:30
Pátek 8:00 - 14:30
v době prázdnin:  
pondělí a středa 9:00 - 11:00

 

Telefonní čísla:

kancelář (asistentka) +420 569 421 656
ředitelka školy +420 569 422 018
zástupkyně ředitelky +420 569 422 736
výchovná poradkyně +420 569 333 197

 

Adresa internetové stránky:

http://www.zdravskolhb.cz/

 

Adresa e-podatelny:

zdravskol@zdravskolhb.cz 

 

Identifikátor datové schránky:

usttrz5

 

Další elektronické adresy:

Vedení, učitelé, vychovatelky, THP.
Viz. kontakty

 

Případné platby lze poukázat:

číslo účtu: 14438521/0100 (KB Havlíčkův Brod)

 

IČ:

00581119

 

DIČ:

CZ00581119
škola není plátcem DPH

 

REDIZO:

600019756

 

Dokumenty

Seznam hlavních dokumentů

 

Rozpočet:

Rozpočet a střednědobý výhled

 

Žádost o informace

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. poskytneme na základě žádosti nebo zveřejněním. Písemné žádosti lze zasílat na výše uvedené kontakty: adresa školy,
e-podatelna, datová schránka.

 

Příjem žádostí a dalších podání

Ředitelka školy Mgr. Radka Bouchalová
tel.: +420 569 422 018
e-mail: rbouchalova@zdravskolhb.cz
 
Statutární zástupkyně ředitelky školy Mgr. Eva Křišíková
tel.: +420 722 498 218
e-mail: ekrisikova@zdravskolhb.cz

 

Opravné prostředky

Směrnice pro vyřizování stížností

 

Formuláře

Přihlášky, smlouvy a další dokumenty ke stažení nebo vytištění

 

Popisy postupů – návody při řešení životních situací

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu k orgánům veřejné moci. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedený zveřejňující subjekt.

Portál veřejné zprávy

 

Předpisy

Nedůležitější používané předpisy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) 
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

Vydané právní předpisy

Školní řád pro SZŠ
Školní řád pro VOŠZ
 

Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Kopie 1 stránky A4 formátu 2 Kč
Oboustranná kopie A4 formátu 3 Kč
Kopie 1 stránky A3 formátu 4 Kč
Oboustranná kopie A3 formátu 5 Kč
Černobílý tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 2 Kč
Barevný tisk 1 strany textu laserovou tiskárnou 5 Kč
Zpracování požadovaných výstupů pověřeným pracovníkem školy kompilace z podkladových materiálů (záloha 50% předpokládané ceny) dle hodinové sazby pov. pracovníka
Poskytnutí požadovaných výstupů na magnetickém nosiči (CD)  30 Kč
Informační brožura podle kalkulace nákladů
Poštovní služby podle skutečných nákladů
Opis vysvědčení 100 Kč

 

Výroční zpráva podle zákona č. 106/199 Sb.

Výroční zprávy

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.