Pravidla a podmínky přijímání dokumentů

Datovou zprávu (podání v digitální podobě) je možné doručit:

prostřednictvím informačního systému datových schránek - maximální velikost jedné datové zprávy je 20 MB,

zasláním e-mailové zprávy na elektronickou adresu podatelny - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB,

na přenosném technickém nosiči - maximální velikost jedné datové zprávy je 10 MB.

 

Pravidla pro podání na přenosném technickém nosiči dat:

Přípustným přenosným technickým nosičem dat (dále jen „nosič“) je CD, DVD nebo USB flash disk.

Předaný nosič se vrací pouze na výslovnou žádost uplatněnou při jeho podání podatelně.

 

Přijímané formáty datových zpráv:

Statické textové dokumenty a statické kombinované textové a obrazové dokumenty:

PDF, verze 1.7 a vyšší,

PDF/A, ISO 19005,

TXT,

RTF,

DOC, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,

DOCX, dokument ve formátu textového editoru Microsoft Word verze 6.0 a vyšší,

XLS/XLSX,

ZFO (datový formát ZFO je určen pouze pro účely zpracování technologickými datovými schránkami).

 

Statické obrazové dokumenty:

PNG, ISO/IEC 15948,

TIF/TIFF, revize 6 - nekomprimovaný,

JPG/JPEG/JFIF, ISO/IEC 10918.

Dynamické obrazové dokumenty:

MPEG-2, ISO/IEC 13818,

MPEG-1, ISO/IEC 11172,

GIF.

 

Zvukové dokumenty:

MPEG-1 Audio Layer II nebo MPEG-2 Audio Layer II (MP2),

MPEG-1 Audio Layer III nebo MPEG-2 Audio Layer III (MP3),

WAV, PCM.

 

Databáze:

XML, kde součástí předávaného dokumentu v datovém formátu XML je popis jeho struktury pomocí schématu XML nebo Document Type Definition (DTD).

 

E-faktury (od 1. 1. 2019):

UBL 2.1 ISO/IEC 19845:2015,

UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice),

isdoc/isdocx (Information System Document) verze 5.2 a vyšší.

 

Náležitosti doručování datové zprávy:

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických souborů, musí být z podání zřejmé, který soubor je vlastním podáním a které soubory jsou jeho přílohami.

 

Bezpečnost datové zprávy:

Pokud datovou zprávu nelze zobrazit uživatelsky vnímatelným způsobem (např. je nečitelná), obsahuje datový formát, který Ministerstvo vnitra nepřijímá, nebo počítačový program, jenž je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na informacích zpracovávaných orgánem veřejné moci, není podatelnou přijata a odesílatel, pokud je znám, je o této skutečnosti vyrozuměn.

 

 

 

„Na výše uvedeném pracovišti jsou přijímána osobní a poštovní listovní podání. V případě, že doručený dokument v analogové podobě je neúplný nebo nečitelný (poškozený) a je možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, bude odesílatel o zjištěné vadě vyrozuměn a bude stanoven další postup pro její odstranění. Nepodaří-li se vadu odstranit nebo není-li možné určit odesílatele dokumentu a jeho kontaktní údaje, poškozený dokument organizace dále nezpracovává.

Pro urychlení zpracování doručených podání uvádějte č. j. nebo vyřizujícího zaměstnance, pokud jsou Vám známy.“

Přidáno 8. 12. 2023

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.