Informace o škole

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:

  • Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent a obor zdravotnické lyceum), 
  • Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, 
  • domov mládeže (80 míst), 
  • školní jídelnu

Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Při škole také působí pěvecký sbor.

Do hlavní spádové oblasti pro střední školu patří vedle okresu Havlíčkův Brod také Humpolecko, Pelhřimovsko a Hlinecko, studenti vyšší školy pocházejí z různých částí republiky. 

Absolventi nacházejí uplatnění bez problémů v regionu i mimo jeho rámec. Téměř 100% absolventů střední školy pokračuje ve studiu VŠ  a VZŠ. Z absolventů vyšší školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ minimální počet, více jak 95% vykonává sesterskou profesi. Někteří naši absolventi našli v zahraničí solidní uplatnění v zahraničních zdravotnických zařízeních (Kanada, Velká Británie, Rakousko, Německo, Arabské Emiráty…).

Škola má 43 interních zaměstnanců (z toho 32 učitelů) a 20 externích pracovníků (převážně lékaři - učitelé). 

Předností školy je velký podíl vysokoškolsky vzdělaných učitelek ošetřovatelských předmětů a samostatně vyčleněné pracovní místo knihovnice, která zabezpečuje výpůjční a kopírovací servis pro žáky i učitele.

Velká část praktické výuky probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod, která patří k těm modernějším v ČR nejenom svým vybavením, ale také koncepcí v poskytování péče. O tom svědčí také to, že je jako jedna z mála  v Evropě nositelem titulu "BABY FRIENDLY HOSPITAL", uděleného UNICEF.

Vlastníkem budov školy i pozemků je kraj Vysočina (zřizovatel školy). Budova školy je vzdálena od Nemocnice Havlíčkův Brod asi 200 m, domov mládeže s jídelnou asi 150 m od školy (přímo v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod).

Vybavení školy je mírně nadstandardní, např. 4 trenažérové učebny ošetřovatelství; 2 učebny výpočetní techniky s kompletním moderním vybavením. Žáci mají k dispozici celkem 43 počítačů — přístup na INTERNET i pro žáky zdarma a bez omezení. 43 PC pro žáky je v datové síti, žáci mají možnost samostatně využívat počítače v době, kdy na nich neprobíhá výuka, na internátě nepřetržitě. Škola také pro žáky, studenty a hosty vybudovala wi-fi síť, kterou tito mohou využívat s vlastními notebooky a chytrými telefony.

Odborná knihovna je akreditovaným poskytovatelem informací zařazeným do sítě knihoven Ministerstva kultury, má přímou návaznost (včetně meziknihovní výpůjční služby) na obě lékařské knihovny ve městě, a prostřednictvím INTERNETU přístup do bibliografických katalogů desítek jiných knihoven v republice i mimo ni. Knihovna má průměrně 2 510 návštěv ročně s výpůjčkami asi 972 knih za měsíc. K dispozici je černobílá kopírka Minolta a nyní nově instalovaná barevná kopírka formátu A3 od téže firmy. Knihovna má 12 000 svazků — evidence a bibliografie na PC s programem CLAVIUS — výpůjční systém na karty s čárovým kódem, kopírovací stroje MINOLTA (jeden samoobslužný volně přístupný žákům). Škola má vlastní tělocvičnu a posilovnu, které jsou mimo vyučování žákům plně k dispozici. Řada žáků využívá také nadstandardní nabídku školy (např. masérské kurzy, výuku znakové řeči, sportovní hry).

Praxe probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod a ambulantních zařízeních v sídle školy (pro vyšší studium také mimo sídlo školy). Škola jako jedna z mála v republice poskytuje svým žákům také praktickou výuku HOME CARE (domácí péče) přímo v terénu.

Škola je začleněna do Asociace ředitelů zdravotnických škol, odborné učitelky jsou zastoupeny v profesní organizaci Česká asociace sester.

Více základních informací o škole se ozvíte v dokumentu Povinně zveřejňované informace.

Reference o škole mohou poskytnout také naši studenti a studentky.

Další informace naleznete zde.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství