Informace o škole

Naše škola, založená roku 1946 (více v historie školy), sdružuje 4 součásti:

  • Střední zdravotnickou školu (obor zdravotnický asistent - dobíhající obor, obor zdravotnické lyceum a obor praktická sestra), 
  • Vyšší odbornou školu zdravotnickou (obor diplomovaná všeobecná sestra) se studiem v denní a kombinované formě, 
  • domov mládeže (80 míst), 
  • školní jídelnu

Vyšší škola poskytuje také specializační studium pro psychiatrické sestry.

Do hlavní spádové oblasti pro střední školu patří vedle okresu Havlíčkův Brod také Humpolecko, Pelhřimovsko a Hlinecko, studenti vyšší školy pocházejí z různých částí republiky. 

Absolventi nacházejí uplatnění bez problémů v regionu i mimo jeho rámec. Téměř 100% absolventů střední školy pokračuje ve studiu VŠ  a VZŠ. Z absolventů vyšší školy pokračuje ve studiu VŠ a VZŠ minimální počet, více jak 95% vykonává sesterskou profesi. Někteří naši absolventi našli v zahraničí solidní uplatnění v zahraničních zdravotnických zařízeních (Kanada, Velká Británie, Rakousko, Německo, Arabské Emiráty…).

Škola má 39 interních zaměstnanců (z toho 28 učitelů) a 6 externích pracovníků (převážně lékaři - učitelé). 

Předností školy je velký podíl vysokoškolsky vzdělaných učitelek ošetřovatelských předmětů a samostatně vyčleněné pracovní místo knihovnice, která zabezpečuje výpůjční a kopírovací servis pro žáky i učitele.

Velká část praktické výuky probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod, která patří k těm modernějším v ČR nejenom svým vybavením, ale také koncepcí v poskytování péče. O tom svědčí také to, že je jako jedna z mála  v Evropě nositelem titulu "BABY FRIENDLY HOSPITAL", uděleného UNICEF.

Vlastníkem budov školy i pozemků je kraj Vysočina (zřizovatel školy). Budova školy je vzdálena od Nemocnice Havlíčkův Brod asi 200 m, domov mládeže s jídelnou asi 150 m od školy (přímo v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod).

Vybavení školy je mírně nadstandardní, např. 4 trenažérové učebny ošetřovatelství; 2 učebny výpočetní techniky. Žáci mají k dispozici celkem 43 počítačů — přístup na INTERNET i pro žáky zdarma a bez omezení. 43 PC pro žáky je v datové síti, žáci mají možnost samostatně využívat počítače v době, kdy na nich neprobíhá výuka, na internátě nepřetržitě. Škola také pro žáky, studenty a hosty vybudovala wi-fi síť, kterou tito mohou využívat s vlastními notebooky a chytrými telefony.

Odborná knihovna je akreditovaným poskytovatelem informací zařazeným do sítě knihoven Ministerstva kultury, má přímou návaznost (včetně meziknihovní výpůjční služby) na obě lékařské knihovny ve městě, a prostřednictvím INTERNETU přístup do bibliografických katalogů desítek jiných knihoven v republice i mimo ni. Knihovna má průměrně 2 510 návštěv ročně s výpůjčkami asi 972 knih za měsíc. K dispozici je černobílá kopírka Minolta a nyní nově instalovaná barevná kopírka formátu A3 od téže firmy. Knihovna má 12 000 svazků — evidence a bibliografie na PC s programem CLAVIUS — výpůjční systém na karty s čárovým kódem, kopírovací stroje MINOLTA (jeden samoobslužný volně přístupný žákům). Škola má vlastní tělocvičnu a posilovnu, které jsou mimo vyučování žákům plně k dispozici. Řada žáků využívá také nadstandardní nabídku školy (např. masérské kurzy, výuku znakové řeči, sportovní hry).

Praxe probíhá v Nemocnici Havlíčkův Brod a ambulantních zařízeních v sídle školy (pro vyšší studium také mimo sídlo školy). Škola jako jedna z mála v republice poskytuje svým žákům také praktickou výuku HOME CARE (domácí péče) přímo v terénu.

Škola je začleněna do Asociace ředitelů zdravotnických škol, odborné učitelky jsou zastoupeny v profesní organizaci Česká asociace sester.

Více základních informací o škole se dozvíte v dokumentu Povinně zveřejňované informace.

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.