78-42-M/04 - Zdravotnické lyceum

Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) je obor teoretický, jeho absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně sociálních fakultách, fakultách připravující učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Jedná se o čtyřleté denní studium, kde absolvent získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

V tomto vzdělávacím oboru je posílena hodinová dotace předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysokoškolské studium. Jedná se především o předměty biologie,chemie a fyzika. Navíc je v oboru využíván druhý cizí živý jazyk.

Přihlášku ke studiu podávají zájemci přímo na adresu naší školy. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného studijního oboru.

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Předpokladem ke studiu v oboru Zdravotnické lyceum je splnění podmínek zdravotní způsobilosti stanovených obecně závaznými předpisy. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen studia oboru Zdravotnické lyceum.

Přihlášku ke studiu naleznete zde

Přidáno 3. 8. 2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.