53-41-M/03 - Praktická sestra

Praktická sestra (53-41-M/03) je obor teoreticko-praktický, při studiu je více posílena část teoretická - tím se vyhovělo požadavkům MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na posílení všeobecného vzdělání studentů středních odborných škol.

Jedná se o čtyřleté denní studium, kde absolvent získá úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.

Tento obor studují zejména ti žáci, kteří mají v úmyslu pokračovat dále ve studiu sesterských oborů na vyšších odborných a vysokých školách. Budou dobře připraveni nejen ke studiu sesterské profese, ale i pro studium sociálních oborů a oborů lékařských.

Pokud absolvent nebude dále studovat, najde uplatnění ve zdravotnických a jim podobných zařízeních jako zdravotnický pracovník, který bude vykonávat činnosti pod přímým vedením či odborným dohledem. 

Přihlášku ke studiu podávají zájemci přimo na adresu naší školy. Příhláška musí obsahovat potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu zvoleného studijního oboru. 

Zdravotní požadavky na uchazeče o studium

Předpokladem ke studiu v oboru Praktická sestra je splnění podmínek zdravotní způsobilosti stanovených obecně závaznými předpisy. Zdravotní omezení vždy závisí na specifických požadavcích zvoleného oboru nebo předpokládaného uplatnění. K posouzení zdravotního stavu uchazeče je příslušný registrující praktický lékař.

Škola vyžaduje potvrzení lékaře o tom, že uchazeč je schopen studia oboru Praktická sestra.

Přihlášku ke studiu a Potvrzení lékaře naleznete zde.

Přidáno 3. 8. 2021

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel
Partnerství