Směrnice č. 4 - Zásady přijatelného užití ICT pro žáky, studenty a zaměstnance školy

Obecné ustanovení

Všichni žáci, studenti a zaměstnanci jsou povinni používat školní počítačový systém v souladu se školním řádem, s důrazem na etiku, legalitu a bezpečnost.

§1 Pravidla pro žáky a studenty

(1) Používání školních počítačů

Chraňte školní majetek před poškozením. Respektujte pravidla, se kterými jste byli seznámeni na začátku školního roku. Jakékoli poruchy nebo nestandardní chování nahlaste vyučujícímu nebo přímo IT správci.

(2) Používání mobilních telefonů, chytrých hodinek a podobných zařízení

Používání mobilního telefonu, chytrých hodinek nebo jiných komunikačních zařízení ve výuce je zakázáno, pokud vyučující nestanoví jinak. Také není povoleno fotografování a natáčení videí v prostorách a na pozemku školy bez souhlasu učitele.

 

§2 Pravidla pro žáky, studenty a učitele

 

(1) Chování ve školní počítačové síti

Pečlivě čtěte, než potvrdíte jakoukoli volbu na internetových stránkách.

Myslete na to, jakou digitální stopu zanecháváte, nezveřejňujte žádné fotky a informace, které by mohly být zneužity. Chraňte si osobní údaje.

Používejte bezpečná hesla. Pro každý systém jiné, čím delší, tím lepší. Bezpečné heslo tvoří kombinace malých a velkých písmen, číslic a znaků. Správné heslo vznikne „generováním“ z věty, citátu... Na první pohled by nemělo dávat smysl. Heslo je vhodné měnit. Pro vytvoření hesla nepoužívejte osobní údaje (jména, datum narození…) ani posloupnosti čísel. Chraňte svá hesla před zneužitím.

Antivirová ochrana - všechna zařízení v síti musí být chráněna před škodlivým softwarem, i telefon přihlášený přes wifi je zařízení ve školní síti. Totéž platí pro flash disky a jiná přenosná zařízení pro ukládání dat.

Pravidelně aktualizujte své zařízení, kterým se připojujete do sítě.

Navštěvování webových stránek s tematikou násilí, drog, sexu, propagace rasismu, terorismu atd. je zakázáno. Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka je trestným činem.

Přátelství mezi žáky a učiteli na sociálních sítích je nevhodné. Může dojít ke ztrátě soukromí.

Přístup na síť tik-tok je zakázaný, jedná se o aplikaci, která shromažďuje velké množství informací o vašem zařízení i o vás osobně a takto získaná data jsou majetkem čínské vlády. Hrozí nebezpečí jejich zneužití.

 

 

(2) Používání umělé inteligence

Umělá inteligence (dále AI) může být pomocníkem ve studiu. Využívejte ji smysluplně, ale prověřujte její výsledky. Zodpovědnost za výsledky má vždy člověk.

AI nemusí vždy poskytovat správné odpovědi, vše závisí na tom, jaká vstupní data má k dispozici. Proto je nutné pečlivě ověřovat získané informace. Pozor na výsledky chybné, diskriminační nebo založené na předsudcích.

Neposkytujte AI žádné osobní údaje nebo důvěrná data. Samoučící se systémy je mohou zahrnout do svých odpovědí a poskytnout je tak nepovolaným osobám.

Využití nástrojů AI v jakékoli práci (referát, maturitní práce, absolventská práce…) je třeba otevřeně přiznat a citovat. Nedodržení tohoto pravidla je posuzováno jako plagiátorství.

 

§4 Závěrečná ustanovení

 

  1. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. října 2023.
  2. Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.

 

 

V Havlíčkově Brodě 27. 9. 2023                                            Mgr. Radka Bouchalová

          ředitelka školy

Přidáno 9. 12. 2015

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.