Specializační studium 1. ročník

Specializační studium - psychiatrická sestra
Rozvrh  
Základní modul-Organizační a metodické vedení ošetřovatelské péče
vyuč. hod. od - do 11.5.2021 vyučující učebna
1 8.10 - 8.55

Psychiatrická vyšetření a pomocné vyšetřovací metody. Obecná specifika ošetřovatelské péče o pacienty s psychickým onemocněním.

Možnosti využití měřících a hodnotících technik/ADL/IADL,MMS,test kreslení hodin stupnice hodnocení psychického zdraví a další škály 

Mgr. Krovová distanční výuka
2 9.00 - 9.45 Mgr. Krovová distanční výuka
3 10.05 - 10.50 Mgr. Krovová distanční výuka
4 10.55 - 11.40

Specializovanná ošetřovatelská péče o pacienty s afektivními poruchami. 

 Poruchy nálady (afektivní poruchy, klinický obraz. Diagnostika a diferenciální diagnostika Etillogoie, Výskyt, průběh, prognóza. Suicidalita 

PhDr. Dubnová distanční výuka
5 11.50 - 12.35 PhDr. Dubnová distanční výuka
6 12.40 - 13.25      
7 13.35 - 14.20

Specializovanná ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami psychických funkcí

Poruchy vědomí, vnímání, myšlení, chování, afektivity, intelektu, pozornosti, pudů

Bc. Přibil distanční výuka
8 14.25 - 15.10 Bc. Přibil distanční výuka
9 15.15 - 16.00

Specializovanná ošetřovatelská péče o pacienty s afektivními poruchami

Léčebné možnosti, účinnost a nežádoucí účinky terapie. Farmakologická profylaxe. Psychoterapeutický přístup. Specializovaná oš. péče o pacienty s afektivními poruchami. fyzikální vyšetření sestrou, posouzení potřeb, stanovení ošetřovatelských problémů, zejména hodnocení rizika siucidia a zvládání suicidálních pacientů Plán oš. intervenci a edukace

PhDr. Dubnová distanční výuka
10 16.05 - 16.45 PhDr. Dubnová distanční výuka
11 16.55 - 17.40 PhDr. Dubnová distanční výuka
12 17.45 - 18.30      
vyuč hod. od - do 12.5.2021 vyučující učebna
1 8.10 - 8.55

Specializovanná ošetřovatelská péče o pacienty s neurotickou poruchou, poruchou vyvolanou stresem a somatoformní poruchou  

Klasifikace. Klinický obraz Diagnostika a diferenciální diagnostika. Etilogoie. Výskyt, průběh, prognóza. Léčebné možnosti, účinnost a nežádoucí účinky terapie, psychoterapie, psychoterapeutický přístup. Fyzikální vyšetření sestrou, posouzení potřeb pacienta, stanovení ošetřovatelských problémů. Plán ošetřovatelských intervencí, edukace

PhDr. Dubnová distanční výuka
2 9.00 - 9.45 PhDr. Dubnová distanční výuka
3 10.05 - 10.50 PhDr. Dubnová distanční výuka
4 10.55 - 11.40

Specializovanná ošetřovatelská péče o pacienty s poruchami psychických funkcí. 

psychopatologické symptomy a syndromy, Klasifikace psychických poruch Etilogie, klinický obraz, diagnostika a diferenciální diagnostika. Výskyt, průběh, prognóza

Bc. Přibil distanční výuka
5 11.50 - 12.35 Bc. Přibil distanční výuka
6 12.40 - 13.25 Bc. Přibil distanční výuka

Přidáno 15. 3. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství