Projekt Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Projekt

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Electronic nursing school

ZISZS

 

Příjemce podpory a realizátor projektu: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Jihlava
Doba realizace projektu: 1.5.2009 - 31.1.2012

 

Projekt je spolufinancovaný z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

Vlastní webové stránky projektu 

www.zdrav-informatika.cz

 

Partneři projektu

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova2033

www.zdravskolhb.cz

Vyšší odborná škola a Střední škola veterinární, zemědělská a zdravotnická Třebíč, Podklášteří 505

www.szstrebic.cz

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Žďár nad Sázavou, Dvořákova 404

www.szszdar.cz

 

Popis a cíl projektu

Projekt zajišťuje spolupráci všech zdravotnických škol kraje Vysočina. Je zaměřen na rozvoj, inovativnost a zkvalitnění výuky žáků zdravotnických škol studijního oboru Zdravotnický asistent. Cílem projektu je zavedení nového volitelného vyučovacího předmětu Informatika v ošetřovatelství do učebních osnov v rámci disponibilních hodin. Informatika v ošetřovatelství zajistí integraci současných vyučovacích předmětů, jako je Informační a komunikační technologie, Anglický jazyk, Německý jazyk, Ošetřovatelství a Ošetřování nemocných. V rámci projektu bude v každé škole zařízena učebna a vybavena 15 počítači, servery a softwarem. Hlavním obsahem projektu bude školení a práce s výukovým programem Nemocničního informačního systému - NIS Akord. Program umožňuje zpracování datové agendy virtuálních pacientů v podmínkách školy. Nově vytvořené učební texty, modelové situace a možnost e-learningového studia se stanou součástí projektové činnosti. Projekt dále předpokládá kooperaci s nemocnicemi kraje Vysočina, ve kterých probíhá praktická výuka žáků. Další spolupráce se týká návaznosti nového mezioborového předmětu Informatika v ošetřovatelství na bakalářské studium Katedry zdravotnických studií Vysoké školy polytechnické Jihlava.

 

Cílové skupiny

  • Žáci 1., 2. a 3. ročníků oboru Zdravotnický asistent všech zdravotnických škol kraje Vysočina v rámci realizace projektu.
  • Žáci 4. ročníků oboru Zdravotnický asistent všech zdravotnických škol kraje Vysočina v rámci pilotního ověřování projektu.
  • Učitelé vyučující výše uvedené předměty.

 

Zdůvodnění potřebnosti

Společenská potřeba znalostí v oblasti informačních technologií vzrůstá ve všech výrobních i aplikačních oblastech společnosti. Významná je oblast zdravotnictví. Ve všech zdravotnických lůžkových i ambulantních zařízeních se pracovníci setkávají s množstvím údajů o jednotlivých pacientech - klientech. Zpracování veškerých dat a jejich archivace v současné době využívá počítačové technologie Nemocničního informačního systému. Realizace tohoto projektu včetně pilotního ověřování a předpokládané zavedení nového mezioborového vyučovacího předmětuInformatika v ošetřovatelství na zdravotnických školách, umožní žákům zvyšovat a ověřovat si průběžně své znalosti v dané problematice. Díky účasti na projektu a možnosti e-learningové výuky se absolventům usnadní adaptace při nástupu do zaměstnání na nemocničních odděleních či ambulantních složkách.

 

Hlavní manažer projektu

Mgr. Eva Horňáková

emailový kontakt: ehornakova@szs-ji.cz

Přidáno 22. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství

Vážený návštěvníku, na webu zdravskolhb.cz nepoužíváme soubory cookies potřebné k souhlasu.