IKAP - Učíme se ze života pro život

Kraj Vysočina realizuje projekt 

„Implementace Krajského akčního plánu Kraje Vysočina I - Učíme se ze života pro život“.

Partnery projektu je 31 základních a 33 středních škol z kraje Vysočina a Projektová kancelář Kraje Vysočina. Na naší škole je do projektu zapojeno 9 pedagogů. 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity pedagogického působení učitelů, konkrétně větší využívání aktivizačních metod a posílení přenosu kompetencí do výuky jiných předmětů.

Na naší škole jsou rozvíjeny tyto oblasti:    

kompetence k podnikavosti, iniciativě a kreativitě

polytechnická výchova - technické a přírodovědné kompetence)

jazykové kompetence v „nejazykových“ předmětech 

ICT kompetence mimo oborový předmět Informatika

matematická gramotnost mimo výuku matematiky

Během školního roku 2018/19 odučili pedagogové u nás z daných oblastí 120 vyučovacích hodin s využitím metodických nástrojů a proběhlo 70 hodin zájmových kroužků.

Projekt probíhá dále i v tomto školním roce.

Více se o projektu můžete dozvědět zde: www.ikapvysocina.cz

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656

 Informace na stránkách Kraje Vysočina

Fotogalerie projektu 1. pol. 20/21

Fotogalerie projektu 2. pol. 19/20

Fotogalerie projektu 1. pol. 19/20

Fotogalerie projektu 2. pol. 18/19 

Fotogalerie projektu 1. pol. 18/19 

Přidáno 13. 11. 2018

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství