Slavnostní vyřazování studentů kombinované formy studia SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

V pátek 25. ledna 2019 v dopoledních hodinách proběhlo v sále Staré radnice slavnostní  vyřazování studentů 3. ročníku kombinované formy studia třídní učitelky Mgr. Jany Loudátové. Slavnostního předávání vysvědčení  o absolutoriu se za doprovodu zástupců školy tradičně ujal starosta města. K oficiálnímu předávání dokladu o úspěšném složení závěrečných zkoušek  byli přizvání všichni podporovatelé studentů - rodiče, sourozenci, děti, partneři, ale také kamarádi a známí. Slavnostní atmosféru dokreslilo hudební vystoupení dívčího pěveckého souboru Prímadonky.  Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra  si domů odnesli nejen vysvědčení a diplom, ale i  certifikát EUROPASS - doklad umožňující zaměstnaní ve vystudovaném oboru po státech Evropské unie. Získané vzdělání jim umožňuje nadále používat u svého jména titul Dis..

Této ceremonii ale předcházel perný týden, kdy studenti museli předstoupit před zkušební komisi,   předvést své jazykové znalosti a znalosti odborných předmětů. Součástí závěrečných zkoušek byla též prezentace a obhajoba závěrečných prací, jejichž tvorba  v posledních měsících zaplňovala většinu volného času studentů. Komise uznala, že úroveň znalostí zkoušených plně odpovídala obsahové náplni studia.

S našimi absolventy z počátku roku 2019 se tímto srdečně loučíme a přejeme hodně štěstí, sil a odvahy do dalšího studia či profesního života.     (Sal.)

Kompletní galerie

 

Přidáno 1. 2. 2019

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství