Seznam přijatých uchazečů na obor Zdravotnický asistent.

      Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2015/2016.  
     
Vážení uchazeči a zákonní zástupci !  
Na základě určení priority školy (oboru) na přihlášce předpokládám, že přijatí uchazeči, kteří mají na naší
škole uvedenou druhou pozici, nepodají zápisový lístek. Tím se uvolní místo těm, kteří jsou nyní na vyšším
místě než 30., ale mají prioritní zájem studovat na naší škole. Z toho důvodu jsem rozhodla, že budou
přijati všichni uchazeči. Všichni uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení.
    Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, 
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, zveřejňuje seznam
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2015/2016, který obsahuje:
1.  seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,  
2.  datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,
3.  poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.  
1.  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
pořadí registrační číslo přidělené uchazeči počet získaných bodů
1. 132 167
2. 130 157
3. 141 154
4. 117 151
5. 131 150
6. 138 148
7.-8. 107 144
7.-8. 109 144
9. 101 143
10. 113 142
11. 129 141
12.-15. 102 140
12.-15. 103 140
12.-15. 119 140
12.-15. 124 140
16. 127 137
17. 128 136
18.-19. 114 135
18.-19. 136 135
20.-21. 111 132
20.-21. 112 132
22. 105 131
23. 135 129
24.-26. 120 124
24.-26. 125 124
24.-26. 137 124
27.-28. 106 123
27.-28. 142 123
29. 126 121
30. 118 120
31. 133 119
32.-33. 123 116
32.-33. 134 116
34.-35. 110 115
34.-35. 145 115
36. 121 111
37. 108 109
38. 104 104
39.-40. 116 103
39.-40. 139 103
41. 144 101
42. 140 98
43. 122 91
44. 115 89
45. 143 85
2.  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem
    22. duben 2015    
3.  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku
Svůj úmysl vzdělávat se, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.  
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč
uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
(§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), lze ho přendat.
     
Havlíčkův Brod  22. dubna 2015 Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.    v.  r.
    ředitelka školy

Přidáno 22. 4. 2015

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství