Seznam přijatých uchazečů oboru 53-41-M/01 Zdravotnický asistent

      Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033
Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení
do prvního ročníku oboru vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní formy vzdělávání, 
ve školním roce 2016/2017        
           
Vážení uchazeči a zákonní zástupci !      
Na základě určení priority školy (oboru) na přihlášce předpokládám, že přijatí uchazeči, kteří mají na naší
škole uvedenou druhou pozici, nepodají zápisový lístek. Tím se uvolní místo těm, kteří jsou nyní na vyšším
místě než 30., ale mají prioritní zájem studovat na naší škole. Z toho důvodu jsem rozhodla, že budou
přijati všichni uchazeči. Všichni uchazeči splnili podmínky přijímacího řízení.    
      Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy
V souladu s ustanovením § 60 odst. 16 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění,     
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, zveřejňuje seznam
přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem v prvním kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru
vzdělání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2016/2017, který obsahuje:
1  seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,    
2  datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem,  
3  poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku.    
1  Seznam přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem    
pořadí registrační číslo přidělené uchazeči body za prospěch ze ZŠ body za test z českého jazyka a literatury body za test      z matematiky počet získaných bodů celkem
1. 143 99 45 39 183
2. 109 97 43 27 167
3. 126 97 41 22 160
4. 129 96 38 24 158
5. 102 97 35 24 156
6. 140 90 29 34 153
7. 135 79 37 26 142
8. 134 89 29 23 141
9.-10. 101 83 29 26 138
9.-10. 142 87 23 28 138
11. 138 88 28 21 137
12. 131 84 28 23 135
13.-14. 108 90 28 16 134
13.-14. 112 76 38 20 134
15. 137 79 32 21 132
16. 111 70 31 30 131
17. 110 91 20 19 130
18. 117 77 27 25 129
19. 107 81 31 16 128
20. 106 83 26 17 126
21. 130 93 15 16 124
22. 124 70 28 25 123
23. 132 81 25 16 122
24.-26. 103 83 20 18 121
24.-26. 105 70 29 22 121
24.-26. 118 88 21 12 121
27.-28. 125 79 28 13 120
27.-28. 133 81 24 15 120
29. 144 80 23 15 118
30. 116 85 25 7 117
31. 104 84 21 11 116
32. 122 80 33 2 115
33. 121 75 17 22 114
34.-36. 123 88 17 7 112
34.-36. 128 78 18 16 112
34.-36. 141 87 18 7 112
37. 136 79 21 11 111
38. 114 79 22 9 110
39. 113 69 24 12 105
40.-41. 115 73 26 5 104
40.-41. 120 83 16 5 104
42. 127 59 27 8 94
43. 119 66 15 10 91
44. 139 67 18 4 89
2  Datum zveřejnění seznamu přijatých uchazečů pod přiděleným registračním číslem  
    22. duben 2016        
3  Poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku    
Svůj úmysl vzdělávat se, potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku 
škole, která rozhodla o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
rozhodnutí. Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě
provozovateli poštovních služeb.        
Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat 
se ve střední škole podle § 60a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, zanikají posledním dnem lhůty
podle odstavce 6 právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání. Zápisový lístek může uchazeč
uplatnit jen jednou. V případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
(§60a odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění), lze ho přendat.    
           
Havlíčkův Brod  22. dubna 2016     Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.  v. r.  
        ředitelka školy  

Přidáno 22. 4. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství