Průběh přijímacího řízení.

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod  se jako všechny ostatní střední školy  Kraje Vysočina  zúčastnila pilotního ověřování přijímacích zkoušek.

Noví zájemci o studium na naší škole  letos museli povinně vyplnit centrálně zadávané jednotné testy MŠMT České republiky  v rámci vyhlášeného pilotního ověřování přijímacího řízení do oborů zakončených maturitní zkouškou.  Přijímací řízení probíhalo v podobě jednotných testů z matematiky a z českého jazyka a literatury. Testování probíhalo v jednotném čase – kdy v 8:30 h. zasedli uchazeči k testům  z matematiky a v 10:20 h. se začali věnovat otázkám z českého jazyka a literatury. Na začátku jednotlivých testů se řešily administrativní záležitosti. Každý jednotlivý  test trval maximálně 60 minut a bude se hodnotit samostatně. Kritéria pro vyplňování testů byla též stanovena centrálně a zájemci s nimi byli již seznámeni v průběhu několika přijímacích zkoušek konaných na nečisto.  Pilní uchazeči si je mohli přijít  vyzkoušet  v určených termínech  počátečních měsíců roku 2015.

Dle přihlášek zájem o naši školu projevilo 45 uchazečů do oboru zdravotnický asistent a 47 uchazečů do oboru zdravotnické lyceum.

Archy s vyplněnými odpověďmi se po ukončení testování  přepošlou na MŠMT ČR a budou vyhodnoceny. Výsledky testů zpět na školu by měly  dorazit nejpozději do 21. dubna do půlnoci. Testy ještě projdou kritériem hodnocení pro naši školu  a poté  v  průběhu dne 22. dubna  budou zveřejněny.

Všem zájemcům o studium na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod  přejeme úspěšné zvládnutí ověřovacích testů a těšíme se, až je coby nové žáky přivítáme ve školním roce 2015/2016.

M. Salivarová

Přidáno 15. 4. 2015

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství