Projekt Šablony pro SŠ a VOŠ

Od září 2017 byl na naší škole schválen projekt MŠMT, který je určen pro pedagogické pracovníky. Učitelé se budou  po dobu dvou let vzdělávat formou odborných stáží u zaměstnavatelů, formou vzdělávacích seminářů  v těchto oblastech:  osobnostně sociální rozvoj, matematická gramotnost, cizí jazyky, ICT. Pro žáky a studenty bude určitě příjemným zpestřením výuky zapojení odborníka z praxe do výuky, uskutečnění tandemové výuky, kdy se na vyučovací hodině budou podílet dva učitelé.

Projekt poskytuje i dočasnou personální podporu kariérového poradce. Školní kariérový poradce bude pomáhat žákům středních škol při vstupu na trh práce, žákům ohroženým předčasným odchodem ze vzdělávání.

Projekt je skvělou příležitostí pro získání nových informací, pro obohacení se dalšími zkušenostmi, dovednostmi z odborných pracovišť, což povede ke zkvalitnění výuky.

PhDr. Ilona Brožková

Přidáno 8. 11. 2017

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství