Projekt Inovace výuky cizích jazyků na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - vyhodnocení

Projekt Inovace výuky cizích jazyků na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.

Od března 2014 až do ledna 2015 probíhal na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod projekt Inovace výuky cizích jazyků za podpory Evropských sociálních fondů v ČR - investice do rozvoje vzdělávání.

K uskutečnění tohoto projektu byla vybrána jako hlavní realizátor Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Havlíčkův Brod spolu s Vyšší odbornou školou a Střední školou veterinární, zemědělskou a zdravotnickou Třebíč, která fungovala jako škola partnerská.

Hlavním cílem tohoto projektu byl rozvoj jazykových schopností žáků střední školy a jejich motivace formou většího kontaktu s praxí během studia. Projektu se zúčastnili i pedagogové, kteří si oživili své jazykové znalosti tak, aby byli schopni ve všeobecných a odborných předmětech realizovat část výuky v cizím jazyce.  Vybraní učitelé absolvovali polovinu kurzu ve formě zopakování gramatiky, zbytek probíhal konverzacemi se zahraničním lektorem.

Žáci střední školy absolvovali velmi intenzivní formu jazykové přípravy a to i mimo hodiny běžného jazyka. Za pilotní jazyk byla zvolena angličtina, kterou preferoval větší počet žáků. Menšímu okruhu zájemců vyhovovala němčina.  Cílem bylo především rozšíření slovní zásoby a praktického procvičování cizojazyčných výrazů.  Navíc byly přidány odborné výrazy týkající se nejen zdravotnické problematiky. První část projektu žáci absolvovali s našimi pedagogy, praktické procvičování jazykových dovedností poté probíhalo s rodilými mluvčími formou konverzace.  Konverzační hodiny byly pro svoji novou a zábavnou formu žáky velice oblíbeny.   Tímto typem výuky se žákům podařilo překonat nejistotu při používání jazyka a zvýšit motivaci pro studium, neboť takový přímý kontakt s rodilými mluvčími byl pro mnohé žáky premiérou.

Výstupem z  projektu inovace výuky cizích jazyků byly žákovské týmové projekty. Každý tým vypracoval jeden projekt na téma ze všeobecných či odborných předmětů za pololetí. Díky práci na projektech naši žáci absolvovali motivační exkurze do zajímavých zdravotnických zařízení i jiných institucí, které obsahově spadaly do oboru studia.  Své poznatky pak žáci předvedli formou prezentací v českém i cizím jazyce.  Závěrem byly projekty prezentovány před zahraničními lektory.

Během trvání projektu proběhla beseda s pracovníky Úřadu práce.  Ti žákům maturitních ročníků předali přístup k informacím důležitým pro předpokládaný přechod ze školy do pracovního procesu. Pro žáky prvních ročníků naopak proběhly interaktivní besedy s úspěšnými absolventy, kteří žákům velmi přístupnou formou popsali svůj přechod ze školy do pracovního života, první léta v práci a to doma i v zahraničí.

 Celý projekt byl slavnostně zakončen poslední lednový pátek tohoto roku. Tento den se zúčastnění pedagogové a vybraní žáci obou spolupracujících škol setkali při závěrečné konferenci. Ta se konala ve velmi příjemné atmosféře na Domově mládeže SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod.  Účastníci konference předvedli své precizně vypracované prezentace, předali si informace a zkušenosti získané v průběhu tohoto velice atraktivního projektu. Projekt byl všemi realizačními týmy zhodnocen nadmíru kladně pro svůj přínos v oblasti zlepšení kvality výuky, rozšíření obzorů a představivosti žáků o dalších možnostech studia nebo důležitých faktech nástupu do práce po ukončení střední školy. Pozitivním výsledkem bylo hlavně odbourání jazykových bariér a navázání nových kontaktů.

M. Salivarová

Obrázky z projektu naleznete na těchto odkazech:

Inovace výuky cizích jazyků

Projekt výuka cizích jazyků

Závěrečná konference projektu Inovace VCZ

Přidáno 11. 2. 2015

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství