Přijímací řízení ZA a ZL 4.kolo - 2016

P Ř I J Í M A C Í  Ř Í Z E N Í

2 0 1 6

pro obory vzdělávání na střední škole

Zdravotnický asistent a Zdravotnické lyceum

 

4. kolo

 

  1. Škola má ke dni 10. 6. 2016 tato volná místa:

na oboru vzdělání Zdravotnický asistent 53-41-M/01
2 volná místa
na oboru vzdělání Zdravotnické lyceum 78-42-M/04
1 volné místo.

  1. Uchazeči se mohou hlásit do 31. 7. 2016.
  2. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou nebo osobně na adresu školy.
  3. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v prvním kole, jsou umístěna na našich www stránkách; ve 4. kole je minimální počet bodů k přijetí
    u oboru Zdravotnický asistent 80
    u oboru Zdravotnické lyceum 90.
  4. Škola poskytne uchazečům potřebné informace, a to aktuálním zveřejňováním na webových stránkách a/nebo osobním jednáním – kontaktními osobami je ředitelka školy:

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., nvrbatova@zdravskolhb.cz,

tel. 607 957 917

 

Havlíčkův Brod, 10. 6. 2016

Přidáno 9. 5. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství