Omezení provozu školy (od 5. do 18. října)

Omezení provozu školy (od 5. do 18. října)
Omezení provozu školy (od 5. do 18. října)
Nařízení Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě nařizuje mimořádná opatření a nás se týká bod 2. omezení provozu středních a vyšších odborných škol a konzervatoří podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, spočívající v zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a vzdělávání v konzervatoři podle školského zákona, s výjimkou praktického vyučování a praktické přípravy.
Příslušné dokumenty, které vynucují omezení provozu školy:
 
Každý učitel zajistí svoji výuku formou vzdáleného přístupu svým žákům a studentům, a to podle strategie distanční výuky, kterou škola připravila (příloha). Tato strategie bude součástí školního řádu.   
Žáci 3. A a 4. A a studenti VOŠ budou vykonávat svoji praktickou výuku a odbornou praxi ve zdravotnickém zařízení, které má škola smluvně zajištěné, a tím je Nemocnice Havlíčkův Brod. Vedení nemocnice potvrdilo, že žáci a studenti nebudou odmítáni. 
 
Specializační kurz psychiatrické péče se bude konat v plánovaném termínu. Jde o vzdělávání dospělých a na tento kurz se nařízení nevztahuje.
 
Domov mládeže bude poskytovat služby pro ubytované žáky 3. a 4. ročníků střední školy, kteří mají výuku v nemocnici.
Žáci i zaměstnanci mohou využívat obědů ve školní výdejně.
Havlíčkův Brod, 2. 10. 2020 
Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.
ředitelka 
 
 

Přidáno 2. 10. 2020

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství