Odkazy

    

 

Databáze výstupů projektů

Do databáze jsou nahrávány nejrůznější výukové materiály, analýzy, studie, učebnice, vzdělávací hry apod. z celého spektra oborů výuky. Všechny tyto produkty byly vytvořeny a úspěšně otestovány vámi, našimi příjemci, v projektové praxi.

DESCARTES

Vzdělávací agentura - další vzdělávání pedagogických pracovníků

eDOTACE

Poradenství k dotacím

ESF

Základní informace o Evropském sociálním fondu

Fondy Evropské unie

Portál slouží jako rozcestník pro získávání komplexních a spolehlivých informací o fondech EU v České republice.

Informační systém ISA

Nabízí pomoc při hledání vzdělávací a kariérové cesty

Kam na vejšku

Online brožura vysokých škol nabízí přehled možností vysokoškolského studia

Klimaskeptik

Zábavně vzdělávací portál o změnách klimatu, který vyvrací lži nezodpovědných pseudovědců

Klinika zdraví

Internetový portál s obsáhlou a ucelenou zdravotnickou tématikou, který je koncipován jak pro širokou laickou, tak i pro odbornou zdravotnickou veřejnost.

MŠMT

Web Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

Odborné filmy

Projekt Odborné filmy jako prostředek jazykové výuky

Partnerství pro Vysočinu

Cílem projektu je vybudovat v kraji partnerský dialog, v němž by byli zastoupeni všichni ti, kteří mají co říci k rozhodování o budoucnosti kraje.

Pomaturitní studium

Cílem pomaturitního studia je, abyste se naučili KOMUNIKOVAT cizím jazykem v praktickém životě. Nestanou se z vás věční začátečníci, frustrovaní z toho, že jste strávili mnoho hodin studiem, ale přesto cizincům nerozumíte.

Primát

Server pro studijní účely všech studentů vysokých škol byl spuštěn v lednu roku 2008, je spravován studenty skoro ze všech vysokých škol a denně ho navštíví tisíce studentů, kteří si navzájem pomáhají...

Region soudržnosti Jihovýchod

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod je řídícím orgánem ROP JV. Byla zřízena zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje v červenci 2006 jako implementační agentura ROP JV. Tento zákon dává Regionální radě statut právnické osoby (zákon byl novelizován zákonem č. 138/2006 Sb.). 

Selský dvůr Daňkovice

Letní tábory s výukou AJ

UNIUM

Internetový portál, jehož cílem je usnadnit studentům volbu té správné vysoké školy.

 

Přidáno 24. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství