Konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky na téma "Jak přežít".

Dne 13. 1. 2016 pořádala naše škola SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod 11. ročník konference pro nelékařské zdravotnické pracovníky. Tato akce je akreditována Českou asociací sester, sestry za účast získávají kredity v systému celoživotního vzdělávání. Jedná se však i o společenské setkání. Zároveň touto konferencí začaly oslavy 70. výročí založení naší školy.

Letošní konferenci jsme nazvali Jak přežít, myšleno v současném světe. Zařadili jsme přednášky týkající se problematiky pomoci uprchlíkům, na toto téma přednášela Lucie Brázdová, DiS z Lékařů bez hranic, která ve své prezentaci přiblížila svoji účast na misích v Jižním Súdánu, Indii a Afganistánu. PhDr. Jiřina Šiklová dále hovořila o současné situaci v České republice a Evropě v historickém kontextu, zmínila i demografickou situaci v ČR. MUDr. Hanu Roháčovou, Ph.D. z  Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice na Bulovce jsme pozvali proto, aby pohovořila o nebezpečných infekcích současné doby, souvisejících také s migrací obyvatel. Dále se PhDr. Jiří Libra věnoval novým trendům v oboru adiktologie a ozřejmil rozdíly mezi tradičním a novým pojetím problematiky závislostí. Konferenci zakončil svým příběhem pan Tomáš Kvoch, který se s neuvěřitelným optimismem vypořádal s nepřízní osudu a dokázal v životě i to, čeho se mnozí neodváží v plném zdraví.

Touto cestou bychom rádi poděkovali nejenom všem přednášejícím, ale všem kolegům a kolegyním, kteří se na realizaci konference podíleli. Díky jejich nasazení mělo vše hladký a bezproblémový průběh. 

            Doufáme, že pro všechny účastníky byl přednáškový den přínosem, a budeme se těšit opět za rok na shledanou.

                                                                                     Za realizační tým Mgr. Blanka Krovová

Fotogalerii naleznete zde.

Přidáno 18. 1. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství