Konference pracovníků nelékařských zdravotnických povolání se bude konat dne 11. ledna 2017

Program konference pracovníků nelékařských zdravotnických povolání konané dne 11. ledna 2017

Místo konání: Kino Ostrov, Havlíčkův Brod v době od 7.45 do 14.00 hodin

Téma konference:  O čem se nemluví

Organizuje: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, Mgr. Krovová Blanka

 

7.45 – 8.10     Registrace účastníků

8.10 – 8.15     Zahájení konference, seznámení účastníků konference s programem

8.15 – 9.15     Ing. Březina,  Násilí a agrese v nemocnici

9.15 – 10.15   Petra Kutálková, PhD. Duhové rodiny ve stínu státu – situace homoparenterálních rodin v ČR, socioložka.

10.15 – 11.15  MUDr. Hanka Fifková, Jak se žije translidem v ČR, sexuoložka a psychoterapeutka.

11.15 – 11.45  Přestávka a občerstvení

11.45 – 12.45  doc. PhDr. Šmídová Iva, PhD. Porody v České republice: vztahy a spory mezi lékaři a rodičkami (pohledem sociologie medicíny, zdraví a nemoci), Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita Brno.

12.45 – 13.45  MUDr. Marek Hakl, PhD. Lékařské konopí v léčbě bolesti. Primář Centra pro léčbu bolesti FNUSA Brno.

13.45 - 14.00 Diskuze a závěr konference

 

Akce je registrována u ČAS a ohodnocena kreditními body dle vyhlášky 321/2008 Sb.

Na stránkách školy www. zdravskolhb.cz naleznete na domovské stránce odkaz na podrobné informace o konferenci a elektronickou přihlášku. Po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude provedena Vaše registrace. Následně je možné si úspěšnost Vaší registrace zkontrolovat – pod elektronickou přihláškou je odkaz na seznam účastníků konference. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity sálu, poté bude i před uvedenou dobou ukončeno. Pro velké organizace je možná platba fakturou (PN Havlíčkův Brod, Sociální služby aj.) Nezasílejte peníze bez předchozího přihlášení – platby pak není možné identifikovat.

Po přihlášení zašlete poplatek 350 Kč na účet KB 14 43 85 21/ 0100, variabilní symbol je Vaše datum narození (např. 220575 – den, měsíc, rok poslední dvojčíslí) – tento údaj je nezbytný pro identifikaci Vaší platby. Platbu prosím proveďte do 31. prosince 2016. Při prezenci bude vyžadován doklad o platbě.

Poplatek je nevratný.

Akce je určena pro všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotní laboranty, zdravotnické záchranáře a zdravotně sociální pracovníky.

Přihlašování na konferenci je ukončeno. Dodatečně je možné se ještě přihlásit na telefonu 569 421 656.

Přidáno 1. 11. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství