Informace pro žáky 1. ročníků střední školy při SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod - pro školní rok 2016/2017

Uchazeč, který byl přijat do prvního ročníku školního roku 2016/2017, je povinen předložit závěrečné vysvědčení osvědčující řádné splnění povinné školní docházky, a to neprodleně po jeho vydání, nejpozději však do konce srpna před zahájením školního roku. Notářsky ověřenou kopii vysvědčení je možné zaslat poštou.

Vysvědčení je možné doručit i osobně, kdy si škola z Vašeho originálu pořídí na vlastní náklady kopii.

Škola má o prázdninách úřední hodiny v pondělí a ve středu od 9.00 hod. do 11.00 hodin.

 

Ubytování na domově mládeže

Přijatí žáci, kteří budou mít zájem o ubytování na našem domově mládeže, si mohou přihlášku stáhnout z našich webových stránek - www.zdravskolhb.cz

Vyplněnou přihlášku pak odeslat na adresu naší školy do 10. 6. 2016

Adresa školy:       SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

                             Masarykova  2033

                             580 02  Havlíčkův Brod

 

Informace o stravování  žáků 1. ročníků - školní rok 2016/2017

Škola nemá vlastní kuchyň. Stravování je zajištěno prostřednictvím Základní školy Nuselská, Havlíčkův Brod. Jídlo je dováženo na DM SZŠ a VOŠZ, Husova ulice 3023, Havlíčkův Brod, kde máme k dispozici výdejnu, jídelnu.

Cena oběda je v současné době Kč 27,- (možná změna dle cenové kalkulace dodavatele).

Podrobné informace předá žákům třídní učitel při zahájení školního roku a budou zveřejněny během prázdnin i na našich webových stránkách. 

Přidáno 22. 4. 2016

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství