Informace pro uchazeče k přijetí na SŠ

Uchazeči si s sebou vezmou průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, pas nebo rodný list).

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno dne 28. dubna 2017 na webových stránkách naší školy a vyvěšeno na veřejně přístupném místě v budově naší školy.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta začíná běžet den následující po dni oznámení rozhodnutí).

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně.

Na základě správního řádu máte právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Této možnosti můžete využít v pátek 28. dubna 2017 od 12.30 do 14.30 hodin.

 

 

                                                                                        Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.

                                                                                                   ředitelka školy

                                                                                         

Přidáno 21. 3. 2017

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství