53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra

 

Vzdělávací program 53-41-N/1. Diplomovaná všeobecná sestra
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Délka / forma vzdělávání: 3 roky / denní studium
Způsob ukončení: absolutorium
Certifikace: vysvědčení o absolutoriu 
diplom absolventa vyšší odborné školy

 

Absolventi vzdělávacího programu diplomovaná všeobecná sestra jsou připraveni vykonávat povolání zdravotnického pracovníka bez odborného dohledu, zajišťovat ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti. Ve spolupráci s lékařem se podílet na preventivní, léčebné, diagnostické, rehabilitační, neodkladné nebo dispenzární péči o jedince všech věkových kategorií, o které je pečováno ve zdravotnických a sociálních  zařízeních nebo ve vlastním sociálním prostředí jedince.

Absolventi oboru diplomovaná všeobecná sestra se uplatní v oblastech ochrany, udržování, navracení a podpory zdraví osob a skupin, při podpoře autonomie a soběstačnosti jejich tělesných, psychických a sociálních životních funkcí s přihlédnutím k psychologické, sociální, ekonomické a kulturní odlišnosti způsobu života osob se zdravotním postižením. Absolventi oboru všeobecná sestra mohou plnit odborné úkoly v jednotlivých oblastech systému zdravotní péče - primární, sekundární i terciární, v institucích zajišťujících zdravotní  i sociální služby, ve státních i nestátních, lůžkových i ambulantních zařízeních.

 

Podmínky kvalifikačního vzdělávání

1. Vstupní podmínky

Ke vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímání uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmu a zdravotní způsobilostí.

 

2. Průběžné podmínky

Student/ka jsou hodnoceni vždy za příslušné období formou zápočtů, klasifikovaných zápočtů a zkoušek, které musí v průběhu vzdělávání splnit a respektovat podmínky stanovené vzdělávacím programem a učebním plánem pro dané ročníky, v souladu s klasifikačním řádem a školním řádem vyšší odborné školy.

 

3. Výstupní podmínky a ukončení studia

Vyšší odborné vzdělávání se ukončuje absolutoriem. Podmínkou pro absolutorium je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Absolutorium se skládá:

  • z obhajoby absolventské práce,
  • ze zkoušky z odborných předmětů (ošetřovatelství, ošetřovatelství v chirurgických oborech,  ošetřovatelství v interních oborech),
  • ze zkoušky z cizího jazyka.

 

Organizace studia

Vzdělávání je organizováno formou denního vzdělávání. Teoretická i praktická výuka vč. obdorné praxe probíhá v rámci denní docházky.

 

Přihlášku ke studiu VOŠZ ke stažení zde. Za podání přihlášky se neúčtují žádné poplatky.

Přidáno 23. 7. 2014

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Zřizovatel
Partnerství