Absolutoria červen 2020

Absolutoria červen 2020

Dne 15. a 16. června proběhla na naší škole v řádném termínu, ale za přísných hygienických nařízení, závěrečná absolutoria třídy 3.DVS (denní forma). Frekventantky postupně přistupovaly před hodnotící komisi (v čele s předsedkyní Mgr. Petrou Krškovou), aby splnily všechny předepsané části závěrečné zkoušky. Tentokrát uspělo 11 studentek, z toho 4 s vyznamenáním.


Hned následující den se úspěšné kolegyně této třídy naposledy oficiálně sešly při oblíbeném slavnostním vyřazování studentů v reprezentativním sále Staré radnice. O dojemný umělecký zážitek se postaraly děti ze  ZUŠ. Za přítomnosti zástupců školy, přátel a příbuzných si naše absolventky z rukou ředitelky Mgr. Naděždy Vrbatové, PhD. a místostarosty Zbyňka Stejskala převzaly své diplomy a
doklady EUROPASS ( evropský pas dovedností ). Celá akce se nesla v příjemné atmosféře. Došlo i na slzy. Mnohé si uvědomily, že toto je definitivní tečka za jejich působením na naší škole. Všem úspěšným absolventkám ze srdce blahopřejeme!

(Sal.)

FOTOGALERIE

Přidáno 22. 6. 2020

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství