Absolutoria na SZŠ a VOŠZ HB byla úspěšná…

Termín 15.-18. leden 2018 na SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod patřil závěrečným absolutorním zkouškám. Pro studentky ze 4.DVSKA,B, znamenal, že jejich působení na naší škole spěje do finále. Před zkušební komisitentokrát předstoupilo všech 29 studentek třídní učitelky Mgr. Radky Křepinské z kombinované formy studia.

Funkci předsedy zkušební komise zastávala RNDr. M. Vystrčilová, ředitelka SZŠ a VOŠZ Žďár nad Sázavou. Jako odborník z praxe byla povolána PhDr. Lada Nováková, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Nemocnice Havlíčkův Brod. Studentky postupně předstupovaly před zkoušející, aby předvedly své znalosti nejprve z cizích jazyků. Slyšet byla angličtina, němčina i ruština. Poté následovala souhrnná zkouška z odborných předmětů, jako jsou interna, chirurgie, ošetřovatelství a další obory. Odpoledne pak probíhalo v duchu obhajob závěrečných absolventských prací. Své zastoupení zde měly jak práce průzkumně-výzkumné, tak kazuistiky i edukační práce.

Všechny studentky absolutorium úspěšně zvládly v řádném termínu a 10 jich prospělo s vyznamenáním. Prémií za jejich úsilí jim zajisté bylo slavnostní předávání diplomů v sále Staré radnice v Havlíčkově Brodě za účasti představitelů školy, města Havlíčkův Brod i rodinných příslušníků. Dosažené vzdělání jim dává právo používat titul DiS.(diplomovaný specialista) a oprávnění vykonávat povolání
diplomované všeobecné sestry.
Křep.Sal.

Obrázky naleznete zde.

Přidáno 31. 1. 2018

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

Plánované akce
Žádné naplánované akce.
Zřizovatel
Partnerství