Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Střední zdravotnická škola

V souvislosti s přijetím naší republiky mezi členské státy Evropské unie (dále pouze EU), přijal náš stát závazné směrnice pro vzdělávání a výkon profese sester v naší republice.

Dosavadní model vzdělávání sester na středních zdravotnických školách je opuštěn a sestry se budou dále vzdělávat pouze v terciárním stupni vzdělávání, tzn. na vyšších zdravotnických školách a na vysokých školách univerzitních a neuniverzitních. Jde o proces harmonizace sesterského vzdělávání v EU a hlavním smyslem je umožnit svobodný pohyb příslušníků dané profese ve státech Unie na podkladě dosažených kvalifikací, absolvování vzdělávání a výchovy.

 

Zdravotnický asistent (53-41-M/01) je obor dobíhající a od školního roku 2019/2020 bude nahrazen oborem Praktická sestra (53-41-M/03), do něhož budou přijímáni žáci při nadcházejících přijímacích zkouškách ( jaro 2019). Praktická sestra nahradí plně zdravotnického asistenta, má však rozšířené kompetence k poskytování základní ošetřovatelské péče. Způsobilost k výkonu povolání praktické sestry budou mít automaticky všichni, kdo doposud získali kvalifikaci zdravotnického asistenta nebo tento obor právě studují.

 

Praktická sestra (53-41-M/03) je obor teoreticko-praktický, při studiu je více posílena část teoretická - tím se vyhovělo požadavkům MŠMT (Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR) na posílení všeobecného vzdělání studentů středních odborných škol.

Obor je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. Tento obor studují zejména ti žáci, kteří mají v úmyslu pokračovat dále ve studiu sesterských oborů na vyšších a vysokých školách. Budou dobře připraveni nejen ke studiu sesterské profese, ale i pro studium sociálních oborů a oborů lékařských.
Pokud absolvent nebude dále studovat, najde uplatnění ve zdravotnických a jim podobných zařízeních jako zdravotnický pracovník, který bude vykonávat činnost pod přímým vedením či odborným dohledem.

 

Zdravotnické lyceum (78-42-M/04) je obor teoretický, jeho absolvent je připraven ke studiu všech oborů na lékařských fakultách a vyšších zdravotnických školách, dále na zdravotně – sociálních fakultách, fakultách připravujících učitele zdravotnických předmětů nebo sociální pracovníky, případně na jiných souvisejících vysokých školách či studijních oborech.

Obor je čtyřletý a je zakončen maturitní zkouškou. Tento obor studují zejména ti žáci, kteří se budou připravovat ke studiu na vysokých a vyšších odborných školách.

V tomto vzdělávacím oboru je posílena hodinová dotace předmětů, jejichž hlubší znalost je požadovaným předpokladem pro další navazující vysološkolské studium. Jedná se především o předměty biologie, chemie a fyzika. Navíc je v oboru vyučován druhý cizí živý jazyk.

 

Pokud absolvent nebude pokračovat ve studiu, mohl by získat formou akreditovaných kvalifikačních kurzů oprávnění k výkonu některých nelékařských povolání, např. zdravotnický asistent, ošetřovatel, zubní instrumentářka. Uplatnění mohou najít i v sociálních službách a v různých organizacích zabývajících se sociální nebo charitativní činností.

 


Přidáno 22. 7. 2014 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Martin Vácha, e-mail: mvacha@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz