Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Program konference pracovníků nelékařských povolání ve zdravotnictví v rámci celoživotního vzdělávání

24. ledna 2018

 

Místo konání: Kulturní sál - Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod, Rozkošská 2322

Téma konference:  Kde se stala chyba

Organizuje: SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod, Masarykova 2033, Mgr. Krovová Blanka

 

8.00 – 8.30     Registrace účastníků, zahájení konference a seznámení účastníků konference s programem

8.30 – 9.30     Mgr. Karel Opravil, speciální pedagog, lektor a poradce v oblasti komunikace, chování a

                       mezilidských vztahů. Dětství a dospívání – nástrahy z výchovy v rodině.

9.30 – 10.30   MUDr. Areta Elischer, Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu Alzheimerovy nemoci,

Národní ústav duševního zdraví Praha. Alzheimerova nemoc – novinky v diagnostice, prevenci a možnostech léčby.

10.30 – 11.30  Mgr. Antonín Křoustek, vedoucí poradny Bílý kruh bezpečí Jihlava. Domácí násilí.

11.30 – 12.00  Diskuze a závěr konference

Na stránkách školy www. zdravskolhb.cz naleznete na domovské stránce odkaz na podrobné informace o konferenci a elektronickou přihlášku. Po vyplnění přihlášky klikněte na tlačítko odeslat a tím bude provedena Vaše registrace. Následně je možné si úspěšnost Vaší registrace zkontrolovat – pod elektronickou přihláškou je odkaz na seznam účastníků konference. Přihlašování bude probíhat do naplnění kapacity sálu, poté bude i před uvedenou dobou ukončeno. Pro velké organizace je možná platba fakturou (PN Havlíčkův Brod, Sociální služby HB, aj.) Nezasílejte peníze bez předchozího přihlášení – platby pak není možné identifikovat.

Po přihlášení zašlete poplatek 350 Kč na účet KB 14 43 85 21/ 0100, variabilní symbol je Vaše datum narození (např. 220575 – den, měsíc, rok poslední dvojčíslí) – tento údaj je nezbytný pro identifikaci Vaší platby. Platbu prosím proveďte do 30. listopadu 2017. Při prezenci bude vyžadován doklad o platbě. Poplatek je nevratný. 

U přihlašovacího formuláře došlo vlivem změn na Google k přerušení formuláře s databází. Prosíme proto již přihlášené účastníky konference, aby si překontrolovali svoji přihlášku v tabulce pod programem konference a pokud se tam nenajdou, znovu se přihlásili.

Děkujeme.

Přihlašování na konferenci je ukončeno. Dodatečně je možné se ještě přihlásit na telefonu 569 421 656.


Přidáno 18. 10. 2017 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Martin Vácha, e-mail: mvacha@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz