Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Přijímací zkoušky - 4. kolo

P Ř I J Í M A C Í  Ř Í Z E N Í  2 0 1 7

pro obor vzdělávání na střední škole

Zdravotnické lyceum

4. kolo

 

  1. Škola má ke dni 21. 6. 2017 na oboru vzdělání Zdravotnické lyceum 78-42-M/04   3 volná místa.
  2. Uchazeči se mohou hlásit do 25. 8. 2017.
  3. Vyplněnou přihlášku zasílejte poštou nebo osobně na adresu školy.
  4. Kritéria pro přijetí jsou stejná jako v prvním kole.
    Uchazeč, který se hlásí do 4. kola přijímacího řízení, doloží výpis výsledků didaktických testů jednotné přijímací zkoušky. Tento výpis uchazeč obdrží na střední škole, na které tyto jednotné přijímací zkoušky konal.
  5. Škola poskytne uchazečům potřebné informace, a to aktuálním zveřejňováním na webových stránkách a/nebo osobním jednáním – kontaktními osobami je ředitelka školy:

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., nvrbatova@zdravskolhb.cz,

tel. 607 957 917

Havlíčkův Brod, 21. 6. 2017

Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy


Přidáno 29. 5. 2017 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Jan Štrobl, e-mail: jstrobl@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz