Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Kritéria zdravotnický asistent

Kritéria přijímacího řízení pro přijetí uchazečů ke studiu do 1. ročníku oboru vzdělávání 53-41-M/01 Zdravotnický asistent se zahájením studia od 1. 9. 2017
 

1.Zdravotní předpoklady - údaj potvrzený lékařem doložený v samostatné příloze (pro přijetí musí být uchazeč schopen studia zvoleného oboru a posléze výkonu zdravotnického povolání) –viz dokument „Lékařský posudek_ZA“.

2.Dosavadní prospěch na základní škole - hodnotí se prospěch obou pololetí z 8. třídy a prvního pololetí 9. třídy ze základní školy.
Průměr se stanovuje z těchto předmětů: český jazyk, matematika, chemie, přírodopis a občanská nauka.

3.Výsledky testů z matematiky a českého jazyka a literatury (jednotná zkouška).

Nejvyšší počet bodů za prospěch:                                                                             65 (39,4 %)

Nejvyšší počet bodů za test z českého jazyka a literatury:                              50 (30,3 %)

Nejvyšší počet bodů za test z matematiky:                                                            50 (30,3 %)

Nejvyšší počet bodů celkem = 165

 

Uchazeči se řadí podle celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení, od nejvyššího k nejnižšímu.

Přijato bude maximálně 30 uchazečů s nejvyšším počtem bodů.

 

Dodatečná kritéria pro případ rovnosti bodů:

Pro účely stanovení pořadí uchazečů v případě rovnosti bodů budou následující kritéria v závazném pořadí:

1. bodové ohodnocení prospěchu z předmětu český jazyk na základní škole z 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů: 2, v případě rovnosti bodů dále:

2. bodové ohodnocení prospěchu z předmětu matematika na základní škole z 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů: 2, v případě rovnosti bodů dále:

3. bodové ohodnocení prospěchu z předmětu chemie na základní škole z 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů: 2, v případě rovnosti bodů dále:

4. bodové ohodnocení prospěchu z předmětu přírodopis na základní škole z 1. pololetí 9. třídy, maximální počet bodů: 2, v případě rovnosti bodů dále:

5. bodové ohodnocení účasti na soutěži první pomoci, maximální počet bodů: 1, v případě rovnosti bodů dále:

6 .bodové ohodnocení navštěvování zdravotnického kroužku, maximální počet bodů: 1, v případě rovnosti bodů dále:

7. bodové ohodnocení účasti na soutěžích a olympiádách různého zaměření, maximální počet bodů: 1

Studijní obor se bude otevírat pouze tehdy, bude – li ke studiu zapsáno ke dni 31. 8. 2017
18 a více žáků.

V Havlíčkově Brodě  30. ledna 2017

                                                                                   Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD., ředitelka školy


Přidáno 30. 1. 2017 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Jan Štrobl, e-mail: jstrobl@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz