Založeno 1946
Logo
Sapere aude, incipe -
Odvaž se být moudrým, začni.

Informace pro uchazeče k přijetí na SŠ

Uchazeči si s sebou vezmou průkaz totožnosti (např. občanský průkaz, pas nebo rodný list).

Pořadí přijatých uchazečů bude zveřejněno dne 28. dubna 2017 na webových stránkách naší školy a vyvěšeno na veřejně přístupném místě v budově naší školy.

Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí o přijetí zasíláno.

Svůj úmysl vzdělávat se v naší střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku ředitelce školy, která rozhodla o jeho přijetí, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (lhůta začíná běžet den následující po dni oznámení rozhodnutí).

Nepřijatým uchazečům bude rozhodnutí o nepřijetí zasláno písemně.

Na základě správního řádu máte právo vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí. Této možnosti můžete využít v pátek 28. dubna 2017 od 12.30 do 14.30 hodin.

 

 

                                                                                        Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD.

                                                                                                   ředitelka školy


Přidáno 31. 3. 2016 00.00, autor: Jan Štrobl

Poslat známému Poslat na e-mail   tisk Tisknout   ↑ Nahoru

SZŠ a VOŠZ Havlíčkův Brod

Masarykova 2033, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    569 421 656
e-mail.:    zdravskol@zdravskolhb.cz
www.zdravskolhb.cz
IT - Jan Štrobl, e-mail: jstrobl@zdravskolhb.cz

Další údaje najdete v kontaktech.

Domov mládeže

Husova 3023, 580 02 Havlíčkův Brod
tel.:    721 522 595

Výdejna školní jídelny

Zuzana Ondrouchová
tel.:    728 985 870
e-mail:    zondrouchova@zdravskolhb.cz